Toelichting over vergoeding van uw behandeling

Vergoeding van uw behandeling Fysio- en Manuele therapie en/of Oefentherapie door uw zorgverzekeraar.

U kunt bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering afsluiten welke uw behandeling fysiotherapie ten dele dekt, welk deel of ook wel hoeveel zittingen u overeen komt met uw verzekeraar.
Dit varieert van drie tot 31, afhankelijk van uw verzekeraar en de premie die u bereid bent te betalen.

Is dit genoeg voor mijn behandeling ?

De verzekeraars hanteren allemaal een ander bedrag aan wat zij vergoeden aan uw behandelaar. Deze tarieven kunnen tot wel 30% verschillen per verzekeringsmaatschappij, ten aanzien van de kostprijs van de praktijkvoering. Ook de NZA heeft nu erkend dat deze tarieven tenminste 30% onder de verantwoorde kostprijs niveau liggen.

Wat betekent dat voor U ?

De verzekeraars vergoeden op basis van tijd. Over het algemeen genomen gaan de meeste therapeuten uit van 25 tot 30 minuten voor een contactmoment. Gedurende dit contact dienen ook alle administratieve handelingen te worden verricht. Hier zijn richtlijnen voor en daar moeten wij als zorgverleners aan voldoen. Deze handelingen verrichten we dus in uw behandeltijd, omdat het onderdeel uitmaakt van de behandeling.

Nu kan het zijn dat er meer administratieve handelingen of contacten moeten worden verricht ten aanzien van de behandelingen. Hierbij kunt u denken aan het opvragen informatie voor de beeldvorming, extra verslaglegging of rapportage aan verwijzer (bijvoorbeeld uw huisarts) of derden. Ook is het mogelijk dat de verzekeraar een verzoek tot informatie doet over de door u genoten behandeling.

Op dit moment is de informatie die wij aan de verzekeraar mogen verstrekken zeer beperkt. U krijgt dan via ons of de verzekeraar een verzoek om toestemming te geven. Vaak zijn deze inzageverzoeken zeer tijdrovend. Indien het gaat om een complexe klacht of machtigingsprocedure, dan kan dit veel tijd kosten. Vaak betreft het dan langdurige trajecten.

Wij werken ook aan uw dossier, terwijl u er niet bij bent.

Administratieve handelingen ten behoeve van uw behandeling worden apart als tijd en zittingen in rekening gebracht. Wij noteren in onze planning welke activiteiten er met betrekking tot uw dossier er zijn verricht; overleg specialist, telefonisch contact huisarts, etc. Het kan zijn dat u op dat moment niet fysiek aanwezig hoeft te zijn.

Ook kunnen deze handelingen het afronden van uw dossier en audit-proof maken van het traject betreffen. Per contact dienen wij tenminste 5 minuten aan administratieve acties te verrichten. Zoals u begrijpt kan dit behoorlijk oplopen, als er ook nog overleggen dienen te worden gevoerd. Het is dus zo dat wij ook aan uw dossier werken terwijl u er niet bij bent.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Fysiotherapie
de Aker

Eurokade 38
1060 RZ Amsterdam
020 – 367 01 35
info@fysiotherapiedeaker.nl

Fysiotherapie SMC Ookmeer

Dokter Meurerlaan 7
1067 SM Amsterdam
020 – 367 01 35
info@fysiotherapiedeaker.nl