KINDERFYSIOTHERAPIE

KINDERFYSIOTHERAPIE

Tijdens het spelen leren kinderen om goed te bewegen. Soms gaat dat niet vanzelf en kan de hulp van een kinderfysiotherapeut uitkomst bieden. Met u en uw kind werkt de therapeut aan het verbeteren van de fijne motoriek, balvaardigheid en evenwicht. Voorbeelden van redenen voor kinderfysiotherapie zijn: voorkeurshouding bij baby’s, motorische ontwikkelingsachterstand bij leren schrijven, springen, fietsen en rennen. Op dit moment begeleiden wij kinderen met overgewicht niet meer in groepsverband. Meer informatie: De kinderfysiotherapeut.

Fysiotherapie
de Aker

Eurokade 38
1060 RZ Amsterdam
020 – 367 01 35
info@fysiotherapiedeaker.nl