NIEUWS EN INFORMATIE

Lid Traumanetwerk VU medisch centrum

Sinds 1 mei neemt onze partnerpraktijk SMC Ookmeer deel aan het project Traumanetwerk van het VU medisch centrum. Het is een revalidatienetwerk na opgelopen trauma waarin patiënten door een vast team behandeld en begeleid worden. Het VU heeft het project als volgt omschreven:

Per november 2013 zijn we in het VU medisch centrum gestart met een zorgvernieuwingstraject op de poli traumachirurgie met als doel het transmurale zorgproces voor traumapatiënten met 1 of meerdere fracturen te verbeteren. Dit project wordt door Achmea, VUmc en MR Systems gefinancierd. De zorgvernieuwing betreft het implementeren van een transmuraal zorgmodel dat wetenschappelijk geëvalueerd zal worden op kosteneffectiviteit. Het zorgmodel bestaat uit meerdere componenten:

1)      Participatie van de 2e lijns fysiotherapeut in de poli van de traumaumachirurg.

2)      Verwijzing naar een geschoolde 1ste lijns fysiotherapeut die lid is van Traumanetwerk VUmc

3)      Behandeling volgens Trauma-zorgplannen in Fysioroadmap (in ontwikkeling).

4)      Na elke poliklinische controle contact tussen 1ste en 2de lijns fysiotherapeut via zorgmail en/of mondeling.

Het project duurt tot medio 2015 en zal bij positief resultaat verder geïmplementeerd worden. Voor de duur van het project zijn er 20 praktijken geselecteerd die participeren in het Traumanetwerk VUmc.

Fysiotherapie
de Aker

Eurokade 38
1060 RZ Amsterdam
020 – 367 01 35
info@fysiotherapiedeaker.nl